Влада је усвојила Предлог закона о заштити становништва од заразних болести којим је прописана обавеза спровођења здравствених прегледа неких категорија становништва и вакцинанација деце против одређених заразних болести.

„Тако да је родитељ, усвојилац односно старатељ дужан да детету предшколског и школског узраста омогући вакцинацију“, истиче министар здравља Храповић

Он је додао да је прописана казна за невршење тога од сто до две хиљаде евра.