Занимљиво је да је економија тј. курс током целе новије историје Краљевине Србије био изразито стабилан и поред свих потешкоћа које су је задесиле.

Примера ради током Првог светског рата, Србија је била окупирана, влада измештена, али вредност српског динара је била непромењена!

Она је све време остала стабилна, а курс непромењен – 88 франака за 100 динара.

Advertisements