У Београду је у четвртак одржана радионица на тему “Улога медија у подизању свести о позицији особа са инвалидитетом у друштву”, у оквиру које су учесници имали прилику да се упознају са основним принципима концепта социјалне инклузије, комуникацијом са особама са инвалидитетом и моделима у приступу особама са инвалидитетом.

Пројекат “Дигитална и медијска писменост младих са хендикепом” реализује Форум младих са инвалидитетом, у партнерству са Удружењем студената са хендикепом, SeConS групом за развојну иницијативу и Удружењем за младе Србије.

Овај пројекат треба младима са инвалидитетом/хендикепом да омогући стицање знања и вештина у области дигиталне и медијске писмености, понуди обуке за развој лидерских вештина, како би ова група младих људи активно учествовала у решавању проблема у заједници.

Такође, треба да поспеши раст и развој удружења за младе у области друштвеног укључивања, а у циљу ангажовања младих са инвалидитетом/хендикепом као дигитално и медијски писмених особа у својству промотера омладинског рада и креатора медијског садржаја.

Кроз пројекат ће се јачати и капацитети медија за квалитетно и одговорно новинарство, кроз ширење свести и подршке младима са инвалидитетом/хендикепом у контексту позитивног развоја, критичког приступа и примера добрих пракси.

Координаторка пројеката испред Форума младих са инвалидитетом, Слађана Левић је изјавила да пројекат почива на претпоставци да повећана дигитална писменост ствара више шанси овој групи младих да активно учествује у друштвеном и политичком животу, да се повезује са другим особама, тражи или обавља посао као и креативно користи слободно време.

Овај пројекат се бави специфичном друштвеном групом и њеним специфичним знањима, вештинама и праксама. Дигиталне технологије помажу да се превазиђу уобичајене препреке у комуникацији, интеракцији и приступу информацијама особа са инвалидитетом/хендикепом. На тај начин оне помажу социјално укључивање ових особа, што је подједнако економски изазов и питање људских права за све земље света.

Она је додала да „За већину људи технологија чини ствари лакшим. За особе са инвалидитетом технологија чини ствари могућим“.

Фото: informer.rs
Фото: informer.rs

Извршни директор Организације студената са хендикепом Милан Јанковић је рекао да је циљ пројекта прбилижавање медијима да сагледају нарочито младе особе са хендикепом као активне јединке укључивања у друштво.

Свака особа са хендикепом је индивидуа која има жеље и потребе као и сви остали и медији не треба да их сагледавају у светлу сензације, као хероје или жртве – рекао је Јанковић и оценио да није мали број новинара који теже искључиво сензацији када говоре о особама са хендикепом. Он сматра да положај младих са хендикепом у области образовања није довољно направљен, мада већ десет година постоји Закон о инклузивном образовању.

Пројекат је подржала Европска унија у оквиру “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”, а реализује га Форум младих са инвалидитетом у партнерству са Удружењем студената са хендикепом, СеЦонС групом за развојну иницијативу и Удружењем за младе Србије.

Advertisements